Voorwaarden en Condities

Gebruiksvoorwaarden van de website

1. Voorwaarden

Door deze Website te bezoeken, die toegankelijk is via https://DutchToday.news/, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden voor de Website en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de overeenstemming met alle toepasselijke lokale wetten. Indien u het niet eens bent met één van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te bezoeken. Het materiaal op deze Website wordt beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht.

2. Licentie gebruiken

Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van de materialen op DutchToday.news’s Website te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk gebruik. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van eigendom, en onder deze licentie mag u niet:

  • de materialen te wijzigen of te kopiëren;
  • de materialen te gebruiken voor commerciële doeleinden of voor publieke vertoning;
  • proberen om software op de Website van DutchToday.news te reverse-engineeren;
  • auteursrechtvermeldingen of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen te verwijderen; of
  • het overdragen van de materialen aan een andere persoon of het “spiegelen” van de materialen op een andere server.

Dit zal DutchToday.news in staat stellen om te beëindigen bij overtreding van een van deze beperkingen. Bij beëindiging wordt ook uw kijkrecht beëindigd en dient u al het gedownloade materiaal in uw bezit te vernietigen, ongeacht of dit in gedrukt of elektronisch formaat is.

3. Disclaimer

Al het materiaal op de Website van DutchToday.news wordt aangeboden “zoals het is”. DutchToday.news geeft geen garanties, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, en ontkent derhalve alle andere garanties. Bovendien doet DutchToday.news geen uitspraken over de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar Website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of sites die aan deze Website zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

DutchToday.news of haar toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige schade die zal ontstaan door het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op DutchToday.news’s Website, zelfs indien DutchToday.news of een gemachtigde van deze Website mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige jurisdicties staan geen beperkingen toe op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schade, deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en Errata

De materialen die op DutchToday.news’s Website verschijnen kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. DutchToday.news belooft niet dat de materialen op deze Website accuraat, volledig of actueel zijn. DutchToday.news kan de materialen op haar Website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. DutchToday.news doet geen toezeggingen om de materialen bij te werken.

6. Links

DutchToday.news heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan haar Website bekeken en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. De aanwezigheid van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van DutchToday.news van die site. Het gebruik van een gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden van de site

DutchToday.news kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar Website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze Gebruiksvoorwaarden.

8. Uw privacy

Gelieve ons Privacybeleid te lezen.

9. Toepasselijk recht

Elke vordering met betrekking tot de Website van DutchToday.news zal worden beheerst door de wetten van ons, zonder verwijzing naar de conflicten met wettelijke bepalingen.